Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Samenstelling van de MR


 Ouders  Leerkrachten
Dhr. van Megen - voorzitter Mevr. Spiertz - penningmeester
Mevr. Kamphuis Mevr. Koevoets - secretaris
Mevr. Haanraats
Dhr. Voorst

Voor meer informatie zie hier. pdf-file

Mevr. Kamphuis stelt zich voor pdf-file   Mevr. Haanraats stelt zich voor pdf-fileNotulen