Doedag Brandenbergcollege


Ter ondersteuning van de voorlichting over het Voortgezet Onderwijs bezoeken de leerlingen van de beide groepen 8 reeds een aantal jaren een ‘Doedag Voortgezet Onderwijs’, welke plaatsvindt op het Beroepscollege Parkstad Limburg (locatie Brandenberg). Dit jaar werd deze Doedag op maandag 22 januari georganiseerd.

Deze Doedag is beslist niet alleen bestemd voor de leerlingen die na hun basisschoolperiode het Brandenbergcollege zullen gaan bezoeken! Het is een activiteit waaraan alle leerlingen van de groepen 8 deelnemen.

Gedurende deze Doedag kregen de leerlingen zes lessen aangeboden door verschillende vakleerkrachten. Zo hebben onze schoolverlaters o.a. kennisgemaakt met lessen Engels, economie, Nederlands, geschiedenis, handvaardigheid, gelukskunde, dienstverlening/producten en lichamelijke opvoeding.

De leerlingen maakten ook kennis met het VO-gebouw, de lesinhouden, leswisselingen, verscheidenheid aan docenten, lokaalwisselingen, lestijdregeling, pauzeregeling, etc.De foto’s laten u een korte impressie van deze Doedag zien.