Kijken in groep 1De manier waarop u speelt en praat met uw kleuter heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind.
Zowel school als ouders spelen hierin een grote rol. Juist daarom is een goede samenwerking zo belangrijk!
Door u uit te nodigen in de groep van uw kind, willen wij u laten zien op welke manier wij ons inzetten om de ontwikkeling van uw kleuter op een spelenderwijze manier te bevorderen.


Wat houdt dit in?

  • Bij binnenkomst mag u aansluiten in de kring, waar de leerkracht een activiteit zal doen met uw kind en zijn/haar klasgenoten. Tijdens deze activiteit komen o.a. begrippen, versjes en of liedjes aan bod.
    Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met een taalspelletje of ander materiaal waarbij u als ouder mag meekijken en ondersteunen.
  • Aansluitend verlaten wij de klas om te bespreken wat u in de klas gezien heeft.
  • In samenwerking met bibliotheek Kerkrade (consulent Taalhuis) voorzien wij u van informatie over de taalontwikkeling.
  • U krijgt een themaboekje met activiteiten en de benodigde materialen, waarmee u de ontwikkeling van uw kind op een spelenderwijze manier kunt ondersteunt.
    In dit boekje staat o.a. uitleg over spelletjes, knutselwerkjes, voorlezen en andere activiteiten rondom het thema.
  • Tenslotte gaat u terug naar de klas waar de kinderen samen met de ouders de ochtend zullen afsluiten met een leuke activiteit.

Voor wie?

Voor de ouders van de kinderen van de groepen 1.
Een aantal weken voor de bijeenkomst wordt u via ISY uitgenodigd om u in te schrijven.
Er zal dan een selectie gemaakt worden van maximaal tien ouders per bijeenkomst, per groep.
Zo proberen wij ervoor te zorgen dat iedere ouder de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan minstens één bijeenkomst.


Wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats van 8.30 uur tot 12.00 uur op onderstaande data:
29-10 Thema Herfst
21-01 Thema Restaurant
24-03 Thema Lente
26-05 thema FamilieKijken in groep 1