Knooppunt Onderwijs-zorg

18 May 2022 9:00

Vanuit het knooppunt primair passend onderwijs worden er volgend schooljaar enkele spreekuren gepland met Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de GGD.
Meetellen en meedoen voor alle kinderen stellen wij hierbij centraal.

Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige en tevreden volwassene.
Soms heeft het kind of u als ouder hier extra ondersteuning of gepaste begeleiding bij nodig.
Dan komt SMW in beeld.

SMW werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur.
Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Heeft u vragen betreft sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, gedrag, of de thuissituatie, dan bent u van harte welkom tijdens dit spreekuur.
Indien nodig is het mogelijk dat ook de GGD aansluit bij de knooppunt overleg!

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van:Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kindOmgaan met de scheiding van de oudersSociale problemen (o.a. zelfvertrouwen, moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden)Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag)Opvallend gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag of pesten)

De schoolmaatschappelijk werker:Geeft informatie en advies aan ouders en kinderenOnderzoekt de oorzaken van de problemenBegeleidt de ouders en/ of het kindGeeft leerkrachten en de intern begeleider adviesVerwijst kinderen als het nodig is naar relevante hulpverlening

Aanmelding bij het SMW is mogelijk via de interne begeleidsters van de school (Miriam Heijdendael of Suzanne Kisters).

De SMW’er van onze school is: Bart Thonen.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details