Home » Visie

Waar wij voor staan

Onze visie

Op onze school vinden wij het belangrijk dat elk kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst de mogelijkheid moet hebben om naar school te kunnen gaan en goed onderwijs te kunnen volgen. In onze ogen is de school een ontmoetingsplaats, waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. Er wordt actief ingegaan op verschillen om ervan te leren en iedereen in zijn of haar waarde te laten. De dialoog staat daarbij centraal. Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Onze school wil een lerende school zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs

voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar. We willen samen op weg zijn naar een professionele leergemeenschap; niet “alle ballen omhoog houden”, maar samen leren doen wat er werkelijk toe doet!
Dit “samen” is voor ons erg belangrijk: we willen er zijn voor elkaar, in onze kwetsbaarheid zijn wij sterk en kunnen we de uitdagingen aan.
De visie van de school zien wij ook als het werken aan een goed pedagogisch klimaat waar kinderen in veiligheid en vanuit normen en waarden kennis en vaardigheden verwerven om straks alle kansen te
krijgen in hun maatschappij. Wij willen als team werken aan een professioneel klimaat; om zo met kinderen samen te werken aan hun talenten, creativiteit en motivatie. Hierdoor kunnen we zelfvertrouwen en zelfstandigheid een impuls geven. Belangrijk is dat dit gebeurt op een evenwichtige manier waarin we rust en regelmaat creëren om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften. Vooral voor de jongere kinderen betekent dit dat we dit willen doen door een uitdagende speelleeromgeving in te richten waar kinderen vanuit spel, passend bij hun ontwikkeling, samen leren. Daarnaast willen wij een gevarieerd onderwijs creëren waarin het onderwijs betekenisvol, ervaringsgericht en onderzoekend moet zijn. Dit vanuit een duidelijke structuur waar rust, veiligheid, orde en regelmaat heerst. Met onderzoekend bedoelen wij dat wij kinderen iets willen leren vanuit een duidelijke structuur waarbij aspecten van onderzoekend en ontwerpend leren in opgenomen worden. Het genereren van hoge opbrengsten is daarbij ons belangrijkste doel en niet het verzorgen van “leuke activiteiten”. Verder betekent dit dat wij kinderen leren denken om te komen tot een zelfstandige werkhouding en werken wij in alle groepen aan het aanleren van executieve functies.

Meer informatie vind je in onze schoolgids.

Wij zoeken collega’s die écht het verschil willen maken.

Wij bieden jou werkplezier, tijd voor zelfontwikkeling en een plek in een hecht team.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details