Home » Schoolmaatschappelijkwerk

Schoolmaatschappelijk werk – Impuls

Vanuit het knooppunt primair passend onderwijs worden er volgend schooljaar enkele spreekuren gepland met Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de GGD.
Meetellen en meedoen voor alle kinderen stellen wij hierbij centraal.

Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige en tevreden volwassene.
Soms heeft het kind of u als ouder hier extra ondersteuning of gepaste begeleiding bij nodig.
Dan komt SMW in beeld.

SMW werkt nauw samen met de school en is onderdeel van de zorgstructuur.
Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en snel hulp te bieden. Heeft u vragen betreft sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, gedrag, of de thuissituatie, dan bent u van harte welkom tijdens dit spreekuur.
Indien nodig is het mogelijk dat ook de GGD aansluit bij de knooppunt overleg!

Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor kortdurende hulpverlening, bijvoorbeeld op het gebied van:

De schoolmaatschappelijk werker van onze school is Bart Thonen en hij:

Aanmelding bij het SMW is mogelijk via de interne begeleiders van de school (Miriam Heijdendael of Suzanne Kisters).