MR
Home » MR

MR

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Samenstelling van de MR

Ouders


Mevr. Rijlaarsdam – Voorzitter
Mevr. Meens
Dhr. van Vlodrop

Leerkrachten


Mevr. Spiertz – Penningmeester
Mevr. Gadaen – Secretaris
Dhr. Voorst

Notulen 2023-2024

27-05-2024 Notulen MR Download
22-01-2024 Notulen MR Download
13-11-2023 Notulen MR Download
12-06-2023 Notulen MR Download
03-04-2023 Notulen MR Download
16-01-2023 Notulen MR Download

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details