MR
Home » MR

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Samenstelling van de MR

Ouders


Mevr Smeijsters
Mevr. Kamphuis
Mevr. Duister – Voorzitter

Leerkrachten


Mevr Spiertz – Penningmeester
Mevr. Gadaen – Secretaris
Dr. Voorst

Meer informatie vindt u hier –> Download

Aanvang 19.30 uur

Notulen 2021-2022

04-10-2021 Notulen MR Download
29-11-2021 Notulen MR Download
12-04-2022 Notulen MR Download
13-06-2022 Notulen MR Download
19-09-2022 Notulen MR Download