MR
Home » MR

MR

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Samenstelling van de MR

Ouders


Mevr. Rijlaarsdam – Voorzitter
Mevr. Meens
Dhr. van Vlodrop

Leerkrachten


Mevr. Spiertz – Penningmeester
Mevr. Gadaen – Secretaris
Dhr. Voorst

Meer informatie vindt u hier –> Download

Notulen 2022-2023

16-01-2023 Notulen MR Download
21-11-2022 Notulen MR Download
19-09-2022 Notulen MR Download
13-06-2022 Notulen MR Download
12-04-2022 Notulen MR Download
29-11-2021 Notulen MR Download
04-10-2021 Notulen MR Download