Home » Projecten

Projecten

Projecten in de groepen

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch aan de hand van allerlei projecten. Ook in de andere groepen vinden er regelmatig projecten plaats. Sommige projecten zijn schoolbreed, andere zijn groepsgebonden.

Echter i.v.m. de nieuwe AVG wet, de wet bescherming persoonsgegevens, zien we ons genoodzaakt om alle foto’s en video’s te verwijderen van onze website.

Behalve waar ouders van de desbetreffende kinderen toestemming hebben gegeven.

Foto’s zullen in de fotoboeken worden geplaatst.

Meer informatie AVG Download